trò chơi School Bus online

trò chơi School Bus License

School Bus (School Bus License):

Trong trò chơi bạn sẽ cần phải chứng minh mình là một người lái xe rất có trách nhiệm và cẩn thận. Bạn sẽ quản lý một xe buýt trường học thực sự và chuyên chở học sinh từ các địa điểm khác nhau. Hãy nhớ rằng các quy tắc tốt của con đường, bởi vì bất kỳ vi phạm của nó sẽ dẫn đến thất bại của bạn. Cũng nên xem xét thực tế là chuỗi thời gian của mỗi cấp độ bạn có giới hạn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa