trò chơi Masha và các hedgehog online

trò chơi Masha and the hedgehog

Masha và các hedgehog (Masha and the hedgehog):

Mary đã gặp một hedgehog và không thể chỉ cần đi bộ qua nó. Cô ngay lập tức muốn ngay lập tức đã thu hút Ghi chúng trên một mảnh giấy, và mang lại cho bạn màu sắc, lựa chọn quyền thiết lập các màu sắc. Đánh để đắm mình vào bảng một lần, sau đó màu này có thể trang trí tất cả các hình ảnh. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi màu sắc, chỉ cần nhấp vào nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa