trò chơi Thác nước online

trò chơi Waterfalls

Thác nước (Waterfalls):

Bạn cần hướng dòng chảy của nước trong một vòng tròn màu trắng. Để làm điều này, sử dụng con trỏ màu xanh.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa