trò chơi Các chàng trai trên chiếc xe đạp online

trò chơi The guy on the bike

Các chàng trai trên chiếc xe đạp (The guy on the bike):

Đáp ứng yêu thích nhân vật Naruto của bạn. Trong trò chơi này, bạn cần phải chăm sóc của việc cung cấp các tài liệu quan trọng trong một ngôi làng khác. Điều đó sẽ không đi, bạn đi xe đạp và thu thập các giấy da. Trợ giúp anh hùng yêu thích của bạn để vượt qua tất cả các va chạm Kanohi.