trò chơi Bìa Orange: Phần 1 online

trò chơi Cover Orange: Players Pack 1

Bìa Orange: Phần 1 (Cover Orange: Players Pack 1):

Nếu bạn muốn giải trí trẻ em của bạn để cho anh ta chơi trò chơi này, không có hại, nhưng nó phát triển logic. Mục tiêu của trò chơi này là để ẩn từ cam mưa acid, phát hiện các hạng mục khác nhau của mình mà có thể được nhìn thấy ở đầu trang. Nhưng tất cả mọi thứ nên được thực hiện một cách cẩn thận, như vậy không có khoảng trống, hoặc trái cây chuyển sang màu đen và chết. Ác tấn công đám mây đen cam và ngủ sắt của họ bom móc. Nó muốn tước đi nhân tính của hạnh phúc và tiêu diệt tất cả các trái cây. Nó là cần thiết để bảo vệ các cổ phiếu của cam và đẩy lùi vredina. Drums, bánh xe và hộp trợ tốt nhất trong vấn đề khó khăn này.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa