trò chơi Thả trong xây dựng online

trò chơi Construction Fall

Thả trong xây dựng (Construction Fall):

Một cái gì đó trong quá trình xây dựng của bạn đi theo kế hoạch, và bây giờ bạn không hài lòng với tất cả các công trình xây dựng. Bạn xây dựng chúng, bạn tiêu diệt chúng. Việc làm này sẽ giúp với bóng, mỗi trong số đó bạn có thể sử dụng chỉ một lần. Chọn đường dẫn và một lực lượng ném bóng. phá hủy thành công!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa