trò chơi Sai lệch đua online

trò chơi Evasion Racer

Sai lệch đua (Evasion Racer):

Trò chơi diễn ra trong thành phố nơi bạn quyết định làm cho xe đua. Bạn chỉ cần lái xe ở tốc độ cao, cạnh tranh chỉ với bản thân và sự cám dỗ để bắn hạ chiếc xe hòa bình, và, hãy cẩn thận, cho mọi trúng một chiếc xe bạn mất một cuộc sống, và họ đã giới hạn. Tốc độ tối đa mà bạn có thể gõ, chỉ đạt đến một trăm bốn mươi cây số một giờ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa