trò chơi Days of the Dead online

trò chơi Days of The Dead

Days of the Dead (Days of The Dead):

Mục tiêu cho ngày hôm nay - để ngăn chặn sự thất bại của biên giới. Bạn đã nhận thấy làm thế nào nó sẽ được bộ xương được chọn: phản ứng như chớp và tiêu diệt lẫn nhau của họ, sử dụng một cây cung. Họ cần phải sử dụng, cách sử dụng chuột. Để phát hành vào mũi tên đi đúng hướng, giữ chuột trên mục tiêu của bạn, xác định các thiết lập cần thiết.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa