trò chơi Dancing with the Stars online

trò chơi Dancing with the Stars

Dancing with the Stars (Dancing with the Stars):

Khiêu vũ cạnh tranh đã rất gần và bạn cần phải chuẩn bị tốt. Ngoài tập thể dục, hãy cố gắng suy nghĩ cẩn thận về những người tham gia trang phục và khả năng tạo mẫu ngay lập tức hữu ích. Hãy thử vào từng nhân vật trong những điều mà bạn mong muốn, có thể là váy hoặc quần áo, chúng tôi xem xét tất cả các lựa chọn cho kiểu tóc. Sau đó, đặt make-up và thêm trang trí.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa