trò chơi Hôn vào ngày sinh nhật online

trò chơi Birthday Kiss

Hôn vào ngày sinh nhật (Birthday Kiss):

Bạn có một trực giác phát triển và một cảm giác hài hước? Sau đó cố gắng để gây ấn tượng với bạn gái của mình và hôn cô trong ngôi nhà, nơi bạn có thể xem cho. Kiên nhẫn chờ đợi cho thời điểm này khi bạn có thể một mình và cam kết kế hoạch của họ. Nhưng hãy nhớ rằng các cuộc gọi báo động và có thể dừng lại trong thời gian. Bạn sẽ trải nghiệm một adrenaline phi thường.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa