trò chơi Naruto quái vật xe online

trò chơi Naruto Monster Car

Naruto quái vật xe (Naruto Monster Car):

Đó là giấc mơ đã thành sự thật Naruto và ông đã mua chiếc xe, mà không một người. Máy tính này là một con quái vật có thể di chuyển trong bất kỳ hướng nào và đường chỉ là ngồi sau tay lái của một trình điều khiển khéo léo hơn. Vì vậy, miễn là Naruto không phải là, và ông sẽ phải đi dưới sự kiểm soát của bạn. Cố gắng vượt qua tất cả các cách thức thông qua và không gặp khó khăn rắc rối trên đường đi.