trò chơi Farm Fun

Nông dân (Farm Fun):

Thách thức chính mình trong vai trò của một người nông dân. Vào lúc bắt đầu của trò chơi bạn có một mảnh đất, nơi bạn sẽ có thể bắt đầu gieo lúa mì và kiếm được một số tiền để mua các loại cây trồng khác, và xây dựng các tòa nhà. Sử dụng nguồn lực của bạn một cách khôn ngoan. Quản lý với con chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa