trò chơi Khỉ đi về nhà online

trò chơi Go Home Monkey

Khỉ đi về nhà (Go Home Monkey):

Trong trò chơi này, bạn sẽ cần một số tiền nhất định của thời gian càng nhanh càng tốt để đưa ngôi sao đến đích. Bạn sẽ có rất ít thời gian. Để bắt đầu, bạn sẽ cần phải suy nghĩ làm thế nào để làm điều đó. Bạn sẽ có một số lượng rất nhỏ của nỗ lực. Đối với một sự khởi đầu cần thiết để di chuyển đến đúng nơi. Sau đó đặt theo thứ tự và vị trí chính xác. Nếu bạn có thể xử lý các nhiệm vụ và bạn sẽ có thể làm tất cả mọi thứ đó là yêu cầu của bạn, bạn có thể đi đến cấp độ tiếp theo.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa