trò chơi Kung Fu Panda hôn online

trò chơi Kung Fu Panda Kiss

Kung Fu Panda hôn (Kung Fu Panda Kiss):

Do chất béo gấu trúc thông tin nhầm lẫn đã chọn Dragon Warrior. Nhờ vào sự làm việc chăm chỉ hơn, ông đã giành được sự tôn trọng và tình yêu của phù dâu đồng. Bây giờ trong đào tạo trong kung fu panda thỏa thuận với nhau, cố gắng kín đáo cướp thời gian cho hôn. Nhưng đồng đội chống lại nó, và vì sự bất cẩn trên được một cú đá. Che giấu tình yêu gấu trúc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa