trò chơi Masha và Gấu trong rừng online

trò chơi Masha and the Bear in the woods

Masha và Gấu trong rừng (Masha and the Bear in the woods):

Đi bộ xuyên rừng, Masha và Gấu dừng lại để tận hưởng thiên nhiên xung quanh. Họ gọi cho bạn và cho bản thân mình. Làm thế nào để bạn nhìn thấy bầu không khí xung quanh đó ngự trị xung quanh các nhân vật? Tất cả các màu sắc sẽ phụ thuộc vào màu sắc và các loại sơn, trong đó bạn chơi bàn chải maknesh. Di chuyển nó từ một đối tượng khác màu trắng, đảm bảo tất cả những thay đổi!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa