trò chơi Ma thuật Puzzle Naruto online

trò chơi Magic Puzzle Naruto

Ma thuật Puzzle Naruto (Magic Puzzle Naruto):

Anh hùng Naruto tham gia nhiều trận đánh, một số cảnh quay trong đó bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của những câu đố huyền diệu. Tại sao câu đố huyền diệu? Cố gắng tìm ra nguyên nhân, thêm tất cả chín khung. Mỗi câu đố thú vị trong cách riêng của mình: một số phức tạp vì sự phong phú của các bộ phận của cùng một màu sắc, nhưng trong một nền tảng rất khó nhận biết. Quay cuồng không gian ra từng mảnh. Chúc may mắn!