trò chơi Điên Go Nuts 2: Thống online

trò chơi Crazy Go Nuts 2: Mini

Điên Go Nuts 2: Thống (Crazy Go Nuts 2: Mini):

Protein là cần thiết để cổ phiếu lên trên hạt cho mùa đông, và bạn tình nguyện để giúp đỡ họ trong việc này. Sạc súng của bạn và bắn những con sóc bên cạnh cô, cố gắng gửi đến các cluster của các loại hạt. Trên đường đi của nó sẽ gặp trở ngại mà bạn phải vượt qua, sau khi biến một shot kiệt từ khẩu súng của mình.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa