trò chơi Làm khô mực online

trò chơi Splat

Làm khô mực (Splat):

Giúp xóa để tìm cách thoát khỏi mức. Để làm điều này, bạn cần phải giải quyết hai vấn đề (ở các cấp thấp hơn, thêm nhiều hơn nữa): Tìm chìa khóa cho cánh cửa, và làm thế nào để có được đến cửa. Nếu hỏng cửa. sự cần thiết phải tìm một hộp sơn và đổ nó thất bại này. Nếu bên cạnh cửa có một blot, sau đó sử dụng sơn cùng màu, bạn có thể dịch chuyển đến nó.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa