trò chơi Phòng ăn online

trò chơi Dinette Decor

Phòng ăn (Dinette Decor):

Bạn đã có một nhà bếp mới và mang lại rất nhiều đồ nội thất khác nhau, nhưng các nhà thiết kế tự đã biến mất ở đâu đó và bạn làm tất cả không có ai ở vị trí của mình, bạn phải làm gì trong này không hiểu! Bạn chỉ có một mảnh giấy đó cho thấy nơi những gì thuộc nên đứng đó sẽ là tất cả hoàn hảo! Thu thập ý tưởng mà bạn phải đặt tất cả mọi thứ ở các vị trí của họ như là các nhà thiết kế đã cho các bạn khi bạn đã cho thấy những gì có thể được thực hiện, và sau đó bạn sẽ có một thiết kế kiệt tác thực sự trong nhà bếp!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa