trò chơi Kim loại Arena 3 online

trò chơi Metal Arena 3

Kim loại Arena 3 (Metal Arena 3):

Bạn muốn quản lý một chiếc xe tăng rất lớn? Bạn có một cơ hội như vậy, Tham gia vào trận chiến thú vị trong đấu trường. Kẻ thù sẽ tấn công bạn trong sóng, khéo léo có vách ngăn xe tăng của bạn, hoặc gây ra nhiều thiệt hại. Nhiệm vụ của bạn là đơn giản, bạn chỉ cần có để tồn tại và tiêu diệt tất cả kẻ thù mà đi chống lại bạn trong đấu trường.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa