trò chơi Naruto, trận đấu bộ nhớ online

trò chơi Naruto, memory match

Naruto, trận đấu bộ nhớ (Naruto, memory match):

Tốt cho trí nhớ - kết quả của đào tạo gián tiếp (đọc, ví dụ), hoặc có ý thức, như trong trò chơi này. Chúng ta hãy cố gắng để cải thiện trí nhớ thị giác của bạn, tìm kiếm thẻ với các nhân vật từ thần chú Naruto. Tìm ra loại nhân vật ẩn ở mặt sau của thẻ, và tìm kiếm cùng một nơi nào đó gần thẻ khác. Ở mỗi cấp, một cặp thẻ được bổ sung thêm một nhân vật khác.