trò chơi Chubby Ninja online

trò chơi Chubby Ninja

Chubby Ninja (Chubby Ninja):

Các giáo viên tuyệt vời gửi sinh viên giỏi nhất và thành công của mình trên một nhiệm vụ nguy hiểm. Bạn có để biện minh cho các giáo viên không mất hy vọng và không chết. Sau khi tất cả, một khi bạn bắt đầu để leo lên, và đất bắt đầu tăng phía sau bạn. Nếu bạn lưỡng lự, rồi chết và phải bắt đầu cấp từ đầu.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa