trò chơi Shrek Forever After online

trò chơi Shrek forever after

Shrek Forever After (Shrek forever after):

Shrek và Fiona đã quyết định yêu cầu bạn một số câu đố đầy thách thức để kiểm tra khả năng suy nghĩ một cách logic. Họ sẽ hiển thị các bộ phần bằng nhau có khác nhau chỉ trong màu sắc của họ. Trong số này, chúng ta phải cố gắng đưa hình ảnh đó sẽ đại diện cho toàn bộ hình ảnh. Lật các bộ phận và cài đặt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa