trò chơi Pobbl online

trò chơi Pobble

Pobbl (Pobble):

Trò chơi mới về thu thập bong bóng trong nhóm của ba điều. Bóng sáng được bắn ra và một bông hoa lớn. Trước khi bắn, lưu ý màu sắc và hoa văn được chuẩn bị để bắn, để loại bỏ càng nhiều bóng từ lĩnh vực này. Có hai phiên bản của trò chơi: số lượng hạn chế của quả bóng trong trò chơi hoặc với tốc độ, nơi quả bóng sẽ đến tất cả các thời gian.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa