trò chơi Những cuộc phiêu lưu của đảo Dick online

trò chơi The Adventures of Dick Island

Những cuộc phiêu lưu của đảo Dick (The Adventures of Dick Island):

Nhân vật của chúng ta đã khám phá một hòn đảo không rõ. Anh thậm chí còn không biết rằng ông sẽ phải đối mặt với khó khăn như vậy. Sử dụng mũi tên để kiểm soát. Cẩn thận kiểm tra bẫy, bạn chỉ có ba cuộc sống, nếu tất cả các đánh mất họ phải bắt đầu lại tất cả một lần nữa.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa