trò chơi Tăng gấp đôi online

trò chơi Dual

Tăng gấp đôi (Dual):

Thổi thùng nhiên liệu. Thùng gỗ vào cấu trúc xây dựng, bạn phải nhảy để có được các mục mong muốn. Nếu bạn không thể nhảy nơi để có thể đi đến bế tắc và không để vượt qua.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa