trò chơi Siêu nhân từ văn phòng online

trò chơi Superman from office

Siêu nhân từ văn phòng (Superman from office):

Anh hùng của chúng tôi làm việc trong một công ty lớn, và tất nhiên kỳ mất thời gian nghỉ việc và những giấc mơ nhất định. Trong nghiên cứu của mình trông xinh đẹp và anh hùng của chúng tôi là mơ ước xuất hiện trước khi Superman của mình. Hãy xem, những gì có thể gây ra những giấc mơ anh hùng của chúng tôi và thậm chí pouchastvuem trong họ. Tìm kiếm đối tượng hoạt động, nhấn chúng với con chuột và xem kết quả!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa