trò chơi Ikvalibrium online

trò chơi Aequilibrium

Ikvalibrium (Aequilibrium):

Với trò chơi này, bạn hoàn toàn và hữu ích dành nhiều thời gian miễn phí của họ, tất cả các bạn cần - đó là sự chú tâm và sự khéo léo, mà không có nó không thể làm được! Dưới đây là một lĩnh vực mà nằm hình dạng hình học của các kích cỡ khác nhau. Tất cả là trong sự cân bằng, nhưng một khi bạn gỡ bỏ một con số duy nhất, và nó bị hỏng. Nhiệm vụ của bạn là để thu thập tất cả các con số cam.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa