trò chơi Ẩn số-Shrek online

trò chơi Hidden Numbers-Shrek

Ẩn số-Shrek (Hidden Numbers-Shrek):

Bạn đang ở trong nước, quê hương của Shrek Fiona nổi tiếng với cô và nhiều bạn bè của mình. Trước khi bạn đang chiếu hình ảnh khác nhau với hình ảnh của họ. Những câu chuyện và những cuộc phiêu lưu mà đã phải trải qua những nhân vật này. Mỗi bức ảnh là một lời giải thích có thể được đọc chỉ sau khi thu thập tất cả các số với nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa