trò chơi Age of War 2 online

trò chơi Age of War 2

Age of War 2 (Age of War 2):

Trong trò chơi flash, bạn có thể chứng kiến ​​thời đại của nhân loại từ tiền sử để phát triển mới nhất trong công nghệ quân sự. Bạn cần để chống lại cuộc xâm lược của máy tính một cách chính xác cách đặt lực lượng của họ và nâng cấp công nghệ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa