trò chơi Home Sheep Home 2: Lost ngầm online

trò chơi Home Sheep Home 2: Lost underground

Home Sheep Home 2: Lost ngầm (Home Sheep Home 2: Lost underground):

Những người chơi trong irgu với con chiên sẽ hài lòng khi biết rằng có một khả năng để tiếp tục cuộc phiêu lưu vui vẻ ba trong phần thứ hai của trò chơi. Bạn bè giúp đỡ nhau để có được các mục tiêu, sử dụng cân nặng, chiều cao và sức mạnh. Những gì có thể một con cừu lớn, không được trao cho một nhỏ, nhưng em bé, cũng có thể là hữu ích. Hoạt động con chuột và phím mũi tên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa