trò chơi Energetic bóng online

trò chơi Bouncing Balls

Energetic bóng (Bouncing Balls):

Trước khi bạn là một hộp lớn, trong đó có rất nhiều quả bóng, họ là tất cả các màu sắc khác nhau, và được thiết lập như bạn muốn, nhưng nó không phải là tất cả trên đầu trang của họ sẽ đẩy một tải trọng rất lớn và họ sẽ dần dần đến gần hơn với súng của bạn, mà nên tồn tại bất kỳ chi phí! Bạn sẽ được hiển thị màu sắc của vỏ và bạn cần phải nhanh chóng quyết định nơi tốt nhất để ném chúng rằng sẽ tiêu diệt hầu hết các quả bóng!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa