trò chơi Rocket Muchu online

trò chơi Mushu's Rocket Rush

Rocket Muchu (Mushu's Rocket Rush):

Bạn cần bắt đầu con rồng nhỏ càng nhiều càng tốt. Ông sử dụng cho chuyến bay pháo, và bạn cố gắng hơn nữa để kéo súng cao su và các chuyến bay có kiểm soát (mũi tên).
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa