trò chơi Paris Hilton online

trò chơi Paris Hilton

Paris Hilton (Paris Hilton):

Người nổi tiếng muốn thay đổi phong cách của mình hoàn toàn. Điều này sẽ rất dễ dàng. Đầu tiên trong hàng đợi là mái tóc đầu tiên, sau đó màu sắc của da. Trang điểm mắt có sẵn trong năm biến thể. Tiếp theo, tất nhiên không quên đôi mắt của bạn
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa