trò chơi Giết tất cả các zombies online

trò chơi Kill all Zombies

Giết tất cả các zombies (Kill all Zombies):

Trong ý của bạn là một máy tính mạnh. Nhiệm vụ của bạn là để có được đến một điểm nhất định và đè bẹp tất cả các zombies trên con đường của bạn. Crush những khí để sàn càng tốt.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa