trò chơi Dirt online

trò chơi The Slob

Dirt (The Slob):

Ốc này rơi vào cống. Có tất cả cỏ mọc nấm, và ở một số nơi đã hình thành những sinh vật kỳ lạ. Snail muốn sống, vì vậy sẽ có được ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Tìm đường ống và chi tiêu có ốc. Dưới đây cho thấy số điểm đạt được, cũng như mức hiện nay. Tất cả trong tất cả, trò chơi có 20 cấp độ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa