trò chơi Thủ đoạn trên ván trượt online

trò chơi Ski Sim

Thủ đoạn trên ván trượt (Ski Sim):

Việc chạy trượt tuyết khó khăn nhất nếu được tạo ra để có thể trải nghiệm các adrenaline và đó là lý do tại sao nó là giá trị cố gắng để vượt qua nó, cho thấy lớp học thực sự. Bắt đầu bằng cách nhấn con trỏ tương ứng và cố gắng để vượt qua thành công tất cả các ô, nhận được điểm cho kỹ năng của họ. Để đạt được kết quả tốt hơn trên con đường tiến về đích.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa