trò chơi Sắp xếp lại Chile online

trò chơi Rebuild Chile

Sắp xếp lại Chile (Rebuild Chile):

Chơi trong xây dựng lại Chile trở thành vị cứu tinh của Chile. Bạn cần phải dọn sạch tất cả các mảnh vỡ của ngôi nhà còn sót lại sau trận động đất. Các trò chơi sẽ được rất nhiều công việc thú vị cho bạn. Lái xe máy kéo có thể là mũi tên trên bàn phím gây ra các máy bay trực thăng bằng cách nhấn SPACE.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa