trò chơi Coffee Shop online

trò chơi Coffee Shop

Coffee Shop (Coffee Shop):

Do cà phê nhanh chóng bây giờ kinh doanh khá hấp dẫn. Vâng, trong khi bạn đang ở đầu và bạn cần càng nhanh càng tốt để lấy lại tiền đầu tư của họ. Nhanh chóng phục vụ người dân và làm thức uống ngon, đây là quảng cáo tốt nhất cho quán cà phê của bạn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa