trò chơi Wake the Kings: New Levels online

trò chơi Wake the Royalty Level Pack

Wake the Kings: New Levels (Wake the Royalty Level Pack):

Vua tuyệt vời này có tên là Latsius Sun King ngáy lớn mà âm thanh của nó đã được nghe ở đầu kia của vương quốc cổ tích. Đoàn tùy tùng Brave đã chọn để đánh thức anh ta, nhưng làm thế nào? Giúp họ để đánh thức nhà vua càng sớm càng tốt, nhưng làm cho nó để nó không biết về những người bị gián đoạn giấc mơ tuyệt vời của mình. Giải quyết các câu đố và thoát nước từ ngáy ngủ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa