trò chơi Thử nghiệm va chạm online

trò chơi Crash test

Thử nghiệm va chạm (Crash test):

Chúng tôi cung cấp để tham gia vào một trò chơi rất thú vị mà bạn dẫn dắt một thử nghiệm va chạm thực tế. Bạn sẽ được quan tâm không xe hơi trong và sau khi va chạm và hành khách của mình, đặc biệt là Android, nó sẽ được như một người đàn ông. Trong vụ va chạm, ông sẽ bay từ ô tô và sẽ bay qua không khí trong một thời gian. Đó là vào thời điểm này, sử dụng thanh không gian như một mùa xuân, vì vậy ông đã đi càng xa càng tốt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa