trò chơi 3 tốc độ cao thoát online

trò chơi Speed Escape 3

3 tốc độ cao thoát (Speed Escape 3):

Bạn đang ở trong nhà, có cửa được đóng lại. Để có được ra khỏi nó, bạn cần phải thu thập tất cả các mục và những điều kín trong phòng. Nhưng để tìm các mục mà sẽ cần phải đi qua tất cả các phòng. Đối với đồ nội thất, bạn cũng có thể tìm thấy những điều ẩn. Mỗi người họ sẽ giúp bạn có được ra khỏi nhà. Tất cả các cửa sẽ được khóa lên hoặc với các mã.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa