trò chơi Bồn chồn Naruto online

trò chơi Restless Naruto Uzumaki

Bồn chồn Naruto (Restless Naruto Uzumaki):

Trong trò chơi này, bạn cần phải thêm hình ảnh của các mảnh vỡ. Nhiệm vụ rất phức tạp bởi thực tế là những mảnh vỡ của hình ảnh là gần như vô hình và bạn phải tìm cho họ một nơi trong đề cương. Nếu bạn cài đặt tất cả các phần của hình ảnh trên trang web của họ, sau đó sau khi bạn đặt những mảnh cuối cùng, hình ảnh được thể hiện đầy đủ.