trò chơi Pony Race online

trò chơi Pony Racing

Pony Race (Pony Racing):

chủng tộc đã được tạo ra gần đây cho cô gái ngựa, môn thể thao rất thú vị và vui vẻ, nhưng cũng không ít khó khăn, bởi vì tất cả các bài hát với những trở ngại, và họ phải nhảy, như ngựa không nên khỏe mạnh, họ luôn cần năng lượng, và đây là những loại trái cây khác nhau, trong đó bạn có thể thu thập trên đường đi, như có vật phẩm tăng tốc độ của bạn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa