trò chơi The Princess and the Dragon online

trò chơi The Princess and the Dragon

The Princess and the Dragon (The Princess and the Dragon):

Anh hùng của bạn - Prince, ông táo bạo và dũng cảm, nhưng con rồng, người mà ông sẽ phải chiến đấu, nó là cao cấp trong sức mạnh và kích thước, quá. Để đối phó với những con quái vật phẩm ma thuật để giúp: một bông hồng và một cuốn sách mà bạn sẽ tìm thấy, leo tường của con rồng lâu đài. Khi con rồng bị đánh bại, công chúa sẽ là của bạn. Mũi tên dẫn Prince để chiến thắng.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa