trò chơi Giết Stickmen Golf online

trò chơi Kill Stickmen Golf

Giết Stickmen Golf (Kill Stickmen Golf):


Mục đích của trò chơi là để tiêu diệt stikmen, bất cứ nơi nào ông có thể được. Trong trường hợp này, bạn đang ở may mắn, bởi vì nó sẽ được đặt ở vùng nông thôn mở và sẽ là dưới con mắt của bạn. Xem xét kỹ hơn: nó không phải là một và khác có thể trốn thoát. Nghĩ cách khéo léo và nhanh chóng đối phó với công việc. Điều khiển: nút chuột trái.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.