trò chơi Extreme Rally online

trò chơi Extreme Rally

Extreme Rally (Extreme Rally):

Cạnh tranh tốc độ, nơi bạn sẽ có cơ hội để thể hiện kỹ năng lái xe của họ. Với mục đích này, trước cuộc đua, chọn một chiếc xe mạnh mẽ và đi để bắt đầu. Cùng bạn sẽ cạnh tranh nhiều hơn một vài ứng cử. Nhiệm vụ của bạn là để có những vị trí đầu tiên và giữ nó đến dòng kết thúc, sau đó bạn có thể kiếm được một quỹ giải thưởng phong nha. Ngoài ra, nó có thể cải thiện các xe hoặc mua mới, trong game cửa hàng. Trong cuộc đua, đảm bảo tất cả các thông tin cần thiết trong các bảng.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa