trò chơi Robo blast online

trò chơi RoboBlast

Robo blast (RoboBlast):

Trải nghiệm mới robot hậu vệ. Như hình thành bởi tác giả của nó, anh có một tay bảo vệ bất kỳ đối tượng mà nó sẽ tính phí. Bạn cần phải kiểm tra xem nó. Các robot sẽ di chuyển với sự giúp đỡ của Aswd, và bắn súng sẽ tiếp tục chỉ cần tắt nó đi ngang. Thu thập bánh, mà sẽ vẫn còn trên máy đối phương để chữa lành.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa