trò chơi 18 Wheeler 3 online

trò chơi 18 Wheeler 3

18 Wheeler 3 (18 Wheeler 3):

Lần này nhiệm vụ của bạn - để đóng vai trò của tài xế xe tải. Hôm nay, ông chủ của bạn cung cấp cho bạn một công việc khác. Bạn cần phải giao hàng tại nơi đến. Thực hiện theo các hướng dẫn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa