trò chơi Chết cuộc sống online

trò chơi The Living Dead

Chết cuộc sống (The Living Dead):

Bản chất của trò chơi là để vượt qua cấp độ sau khi cấp để loại bỏ zombies, mà mỗi lần hơn và nhiều hơn, và tất cả họ muốn ăn bạn. Hãy cẩn thận và không bị đòn của họ, bởi vì sau đó bạn có thể chết. Xem chỉ số sức khoẻ của bạn, di chuyển ra khỏi zombie để họ không đánh bạn với bàn tay của mình, chỉ để bạn có thể được cứu.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa